Učitel nekromancie

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Erb.gifErb.gif

Od dob kdy Karlax probudil dřímající sílu magie smrti uplynula již dlouhá staletí, během nichž necromanté nadále vzývali odkaz svého prvního velmistra a uchovávali jeho temné dědictví. Byla to staletí ve znamení snahy nekromancii zcela zničit, snahy, která, jak se zdá, neměla naději na úspěch, neb síť vyznavačů necromancie byla vždy soudržná a dobře utajená.

Válka o Moonglow v šestém století však zasadila nekromantům těžkou ránu. Během ní zahynul velmistr Neumatrius i mnozí mistři. Nezbylo mnoho těch, kdo by mohli své temné znalosti dále šířit. Sto let poté stanuli nekromanté opět jednotně po boku démonického Hatrata, avšak byli opět poraženi. Od té doby se nekromanté zjevovali velmi zřídka a když, tak jen jednotlivě - při vykrádání mrtvol z hrobů, znesvěcování kostelů, vzácně pak na veřejnosti použili otevřeně svou magii...

Není tedy divu, že čím déle, tím více se příběhy o nekromantech straší děti, či se vypráví jakožto legendy o dávných časech. Avšak vyznavači smrti ze světa nevymizeli, naopak informace, které donášejí výzvědači královského komořího svědčí o tom, že se cosi děje. Na mnoha místech byly nalezeny stopy po masových necromancerských obřadech. Mezi královými rádci se prý šeptalo, že v jakémsi podzemním městě se usídlil necromancerský mistr a přijímá do učení nové žáky. Obavy vyplývající z těchto zpráv jsou na královském hradě dobře vycítitelné...

Ale, proč Vám to vlastně vyprávím? Zajímá Vás to vůbec? Cože, ptáte se, jaké je to město? Vím já? Prostě podzemní... a... a vůbec proč se na to vlastně ptáte, vždyť vy byste přeci... počkejte, kam tak najednou spěcháte? Haló, pane...!


Klíčová slova: ucit, trening, uceni, buy, ukol, kniha kouzel, spellbook, draci, vejce, dopis, odpoved, nesu, mam, klic, mytherilZpět