Správa měst

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sídelní města herních skupin[editovat | hide all | hide | editovat zdroj]

Highclere-castle-4515425 640-removebg-preview.png
Město Vlastník Popis Zajimavé zboží a osoby
Trinsic Chaos Trinsic mnoho let spadal pod vliv monarchistického Řádu, po smrti Edwarda je však městem neutrálním. Jelikož nový představitel Řádu král Artur sídli v Britainu a smrtí barona Edwarda zanikla královská větev, již bylo město udělováno v léno, zůstal Trinsic mimo dosah jakékoli mocenské skupiny, což se může v budoucnu samozřejmě změnit. Po vyplenění Aceany během druhých Tsuranských válek se sem přesunul Lord Blackthorn a Trinsic se stal sídlem Chaos. Emotivní jednání jeho jedinců evokuje nestálost a přílišnou ukvapenost. Podle mnohých tak ideologie Chaosu nemůže vést ke spravedlivé vládě, neboť je z velké míry odvozena od osobních sympatií a nikoli od pevně stanovených pravidel a předpisů, jako je tomu u Řádu. ....
Britain Order Britain je hlavním městem království, sídlem krále i baštou Řádu. Jde o velice rozsáhlé a dobře opevněné město. Na královském hradě je uchováván jeden z artefaktů ctností - Kniha pravdy. Sir Dupre, Inforlem

Dobyvatelná města[editovat | hide | editovat zdroj]

Kompletní přehled o aktuálním stavu měst hráčských i nehráčských lze získat přímo ve hře pomocí příkazu .sprava_mest. Zde se dozvíte, jak se vůči Vám budou chovat stráže daného města, kdo je jeho starostou, zda je spravuje nějaká frakce i kontinent, kde se nachází. V tomto menu jsou přístupné i další funkce, pro město, jehož jste obyvatelem.

Město Popis Zajimavé zboží a osoby
Jhelom Jhelom je velkým městem ležicím hned na třech ostrovech. Jhelom se přes jeho geografickou pozici nikdy nedostal pod nadvládu Tsuranské říše. Vzhledem k velkému počtu obyvatel je většina zboží dovážena. Severní část ostrova poskytuje bohatou faunu a flóru, avšak usadilo se zde rovněž několik nebezpečných tsurasnkých vojáků, kteří se nikdy nesmířili s podepsáním kapitulační listiny a krom nebezpečné zvěře tu hrozí i újma z jejich strany. Kuchar Stanislav[Informácie 1]
Lamorik Lamorik je nepříliš významná osada nacházející se na jihu Bojiště. V Lamoriku se nachází prodejce bantitanu, jinak jde o malé městečko s běžným zbožím. Na významu město nabylo příchodem slavného štolby Petra, jenž na zdejších pláních loví ušlechtilá zvířata sloužící bohatým kupcům a dobrodruhům jako dopravní prostředek. Stolba Petr, prodejce Bantitanu[Informácie 1]
Magincia Magincia je velkolepé město ležící na největším známém diamantovém dole. Od pradávna je centrem obchodu a celý ostrov je jedním velkým zřídlem magické energie. Velkolepost a bohatství města však přinášelo i své stinné stránky: nájezdy pirátů na obchodní lodě, neustálé mocenské souboje, korupci a všudypřítomná magie i výskyt zlých stvůr.

Magincia byla dříve samostatným městem s vlastním parlamentem, v němž zasedali nejmocnější mágové města a celého Kelevaru vůbec. Peníze a magie zde hrály hlavní prim, ulice byly lemovány pravým zlatem a stříbrem, veškerou práci ulehčovala nevídaná kouzla a magické vynálezy. Avšak pýcha města, kterou s sebou bohatství a okázalost přinášely, stála u zrodu démonů, jež se staly jeho zkázou. Magincia pod jejich náporem padla v plamenech. Zlé démony se podařilo porazit až s pomocí sil Britanie, která pomohla vybudovat nové město, ve kterém byla ustanovena městská rada z místních nejvlivnějších obyvatel. V čele rady pak stál starosta volený radou z kandidátů vybraných králem. Tak byla zajištěna přímá správa ze strany krále a současně jakýsi druh samosprávy ze strany města. Trvale také platí zákaz negativní magie.

Poslední výběr starosty byl velice šťastný, neboť starosta Blažej vedl město moudře, eliminoval korupci a vymítil všechny větší pirátské skupiny. Silná pozice Blažeje se však nelíbila místním bohatým kupcům a mágům, protože jen těžko přes Blažeje prosazovali své zájmy, které často mířily proti králi. Šlo zejména o různá vysoká cla a poplatky, které by nejraději uvalili na všechny královské kupce obchodující s Magincií. Bohužel čas letí a Blažej zemřel v požehnaném věku 78 let. Nyní se naskytla šance pro všechny ambiciózní skupiny, jež by chtěly na post starosty velkolepé Magincie dosadit svého člověka.

Kouzelnik Baltazar[Informácie 1]
Minoc Jak už napovídá nevelká vzdálenost od Krondoru i Minoc je rájem horníků. Chaos toto město získal do správy za zásluhy ve Tsuranských válkách a město vedě velice zodpovědně, neboť rozšířil zdejší důl a byly tak objeveny jediné známé dosud nevytěžené bantitanové žíly v zemi. Chaos proto investoval nemalé peníze do staveních prací a ochrany dolu, který je zcela bezpečný a je jediným známým nalezištěm bantitanu (cenu za vstupné je možné regulovat, minimálně však činí 1.000 zlatých, změna je možná pouze jednou týdně). Rovněž zbudoval obchodní cestu do nedalekého Vesperu a velkou knihovnu řemesel spojených těžbou a zpracování kovů. Zde si mohou řemeslníci zakoupit zajímavé výtisky knih a zdokonalit se tak v příslušných řemeslech. Město je nově obehnáno palisádovými hradbami a jeho význam narostl. Hornik Bartolomej[Informácie 1]
Ocllo Ocllo je známé především výrobou střelných zbraní a proto se není čemu divit, že ve městě sídlí i známý výrobce šípů a šipek Artur. Výrobce Luků Artur[Informácie 1]
Papua Nestálé město plné pochybných individuí, kde vládne ten nejsilnější. Co se týče dostupnosti zboží, je věc stejná jako u Tarnosu, zajímavostí jsou zlodějské pomůcky dostupné u místních prodejců. Nutný počet bodů na vyvolání bitvy z výše uvedených důvodů činí pouze polovinu. Zloděj Lukáš[Informácie 1]
Skalní Město Skalní Město je dobře opevněná nedobytná pevnost ležící v pustinách. Město rovněž disponuje velkým přístavem, který umožňuje rozvoj obchodu. Historie města je velice ponurá, neboť po dlouhá léta byla obývána vrahy a pro svůj strategický význam a místní bylinkáře byla terčem mnoha mocenských zájmů. Bylinkář Sebastian[Informácie 1]
Skara Brae Skara Brae patři mezi města nejvíce poškozená Tsuranskými válkami. Ne nadarmo tamní starosta rezignoval z důvodu nedostatku financí na udržování stále posádky. Po té se jeho správy ujaly frakce, které těží z výnosného obchodu místních písařů. Svitkar Eldros[Informácie 1]
Tarnos Tarnos je další z pevností nacházejících se v pustinách. Ačkoli hradby Tarnosu jsou mohutné, jde o město poměrně chudé a slouží především jako vojenská základna vyžadující stále zásobování. Alchymista a mág Ondřej[Informácie 1]
Vesper Vesper, typický svoji polohou na ostrůvcích morškého zálivu, je centrem kultury a vzdělání. Nejeden zamilovaný pár touží po svatebním cestě vedoucí do tohoto koutku světa plného romanticých zákoutí a vodních kanálů. Vesper býval hlavním městem Chaosu, než jeho roli převzala Aceana. Vesper je městem bardů a památkou na časy, kdy město bylo centrem moci, je zdejší tržnice, z níž plynou příjmy městu. Bard Silvio[Informácie 1]

Neutrální města[editovat | hide | editovat zdroj]

Město Popis Zajimavé zboží a osoby
Buccaneer's Den Stejně jako Delucia je toto město domovem pochybných existencí, pirátů, zlodějů, vrahů, lichvářů atd. Takováto sorta obyvatel a vzdálenost od centra království má mimo jiné za příčinu, že vliv jakékoli ústřední moci a proto jde spíše o neznámou divočinu než o spravovaná města a jen těžko byste zde hledali stráže zajišťující bezpečnost. Běžný sortiment zboží
Cove Malé městečko na úpatí hor chráněno Svíčkou Lásky, které je centrem všech začínajících dobrodruhů, jež si najímá pro těžkou práci i nebezpečné úkoly tucet zdejších obyvatel. Žijící legendou tohoto města je především léčitel Fairfax, který se mimo jiné proslavil o osobní péčí o královskou rodinu či Lorda Blackthorna, které zachránil před jistou smrtí. Mistr Faifax
Delucia Město je domovem pochybných existencí, zlodějů a vrahů. Každý zkušený dobrodruh Vám doporučí vyhnout se tomuto městu velkým obloukem. Odvážní hrdinové do těchto míst přicházejí vyzvat zdejší vrahy a lapky na souboj pro čest a slávu a samozřejmě pro ukořistění jejich naloupeného majetku. Běžný sortiment zboží
Krondor Krondor je jedním velkým dolem a rozsáhlým městečkem plným malých hornických domečků, jejichž obyvatele zkoušejí štěstí v místních dolech. Válečník Denholm
Nujel'm Nujel’m je sídlem otrlého pouštního národa, jež se zve Nujelmský chalífát. V jeho čele stojí Chalífa Hann II. Město v poslední době trpí značnými nepokoji v důsledku majetkových rozdílů obyvatel. Kdo viděl oprýskané chýše na březích moře, ze kterých zdejší chudoba může pouze vzhlížet k honosným palácům v centru města, jistě pochopil, proč se chudina bouří. Hatratovy laboratoře, prodejce Bantitanu
Moonglow Jako je Cove střediskem lékařství a sídlem Svícnu lásky, je Moonglow městem vzdělání, neboť městu dominuje nedaleko sídlící Moonglowská univerzita, ve které je umístěn Zvon odvahy. V čele univerzity stojí rektor a profesor v jedné osobě Vivian. Univerzita je zcela nezávislá na jakékoli politické moci a je dotována z četných darů mecenášů vědy a umění. Nedávno se Moonglow stalo sídlem tsuranského velvyslanectví, ve jehož čele stojí Yoshi, který zprostředkovává kelevarským obchodníkům vstup do Khao-Pei. Vědec Neuros,tsuranský velvyslanec Yoshi u které lze sehnat mesiční kamen do Khao-Pei
Ostrovní město Tato město bylo vybudováno Tsurany jako centrála pro všechny výboje do království v průběhu Tsuranských válek. Město bylo nakonec dobyto kelevarskými spojenými silami království, elfů a ophidiánů. Protože ophidiáni v té době neměli žádný domov, bylo jim město králem uděleno v léno. Ophidiáni jsou známi svoji kulturou a uměním. Správu města drží ve svých rukou jeden z ophidiánských hrdinů Tsuranských válek Dendrophis. Ve městě kze získat Ophidiánské sošky nebo slavnou zlatou ophidiánskou látku
Serpent's Hold Serpent’s Hold leží na největším z ostrovů jižně od velkého kontinentu, které jsou domovem světlých elfů. V čele elfů stojí kníže Elemiel Zlatý, dobrodruhům je však známější postava Rangawatha, jež byl v Tsuranských válkách admirálem královského vojska. Ačkoli elfové pomáhali behěm Tsuranských válek spojeným vojskům krále, jsou velice zdrženliví ohledně otázek politiky vůči lidem. Mudrc Telnar
Aceana Aceana je bývalou baštou individualistického Chaosu, kterou vyplenili Tsurané během druhých Tsuranských válek. Emotivní jednání jeho jedinců evokuje nestálost a přílišnou ukvapenost. Podle mnohých tak ideologie Chaosu nemůže vést ke spravedlivé vládě, neboť je z velké míry odvozena od osobních sympatií a nikoli od pevně stanovených pravidel a předpisů, jako je tomu u Řádu. Eldrehil, Mario, Milan, Zbrojnoš
Yew Tato vesnička je bohatá na zajímavé osoby a instituce. Předně zde sídlí Nejvyšší zemský soudní dvůr a nedaleko města se nachází Yewské opatství - Empath Abbey, kde lze od tamních mnichů získat svěcenou vodu. Oblast je také vyhlášená mohutnými yewskými stromy, ze kterých se získává velice kvalitní dřevo používané na výrobu luxusního nábytku. Dřevorubec Bořivoj, hraničař Shamino
Wind Wind je od pradávna sídlem černé magie a magie vůbec. Po zániku Temného Kultu vedeného Lordem Scionem ve městě zůstal pouze Cyprian jakožto jediný žijící učitel nekromancie. Právě on se stal duchovním vůdcem obnoveného Temného Kultu, který sice nevládne tak silnou magií, avšak výrazným přičiněním přispěl k větší toleranci černé magie. Cyprian, Rituální chrám zaniklého Temného Kultu.

Levelování měst[editovat | hide | editovat zdroj]

Hráčská i nehráčská města mohou zvýšit svoji úroveň a tím zvýšit kvalitu a počet stráží, stavět více obchodních cest i zvýšit své zisky z prodeje u obchodníků. Rovněž s vyšší úrovní lze získat některé speciální budovy, stavět v přístavech obří zaoceánské válečné lodě, stavět magické brány na trh nebo do jiných měst.

Hráčská města mohou na vyšších úrovních zlákat do svého města obchodníky s velice vzácným zbožím. Města ve správách frakcí mohou stavět strážní pevnosti a zlepšit tak obranu města, ale i jeho útočný potenciál. Toto je rovněž přístupné základním menu správy měst otevíraném příkazem .sprava_mest.

Je rovněž rozlišena cena za level pro hráčská a nehráčská města, aby levelování dobyvatelných měst nebylo tak nákladné, neboť tato města budou běžně o své levely přicházet.

První levely měst jsou zaměřeny na výstavbu a rozšiřování města, poslední levely pak na rozvoj služeb a dostupnost luxusu.

1. úroveň - suroviny: 3.000.000 zlatých 100.000 reward tickets 1.000 stavebních kamenů 10.000 klád dřeva 10.000 prutů železa 10.000 železných drátů 100 deedů na small wood house 1.000 železných širokých mečů 1.000 železných heater štítů 1.000 železných plátových hrudí 1.000 železných luků

2. úroveň - suroviny: 6.000.000 zlatých 200.000 reward tickets 2.000 stavebních kamenů 1.500 klád yewského dřeva 10.000 prutů mědi 10.000 měděných drátů 100 deedů na small wooden farm 500 bloodrock širokých mečů 500 shadow heater štítů 500 shadow plátových hrudí 100 bloodrock luků

3. úroveň - suroviny: 9.000.000 zlatých 300.000 reward tickets 3.000 stavebních kamenů 1.000 klád dřeva z Avatarova ostrovu 10.000 prutů stříbra 10.000 stříbrných drátů 100 deedů na wizard tower 100 mytheril širokých mečů 200 valorite heater štítů 200 valorite plátových hrudí 100 mytheril luků

4. úroveň - suroviny: 12.000.000 zlatých 400.000 reward tickets 200 Silk cloth 10.000 Gate travel scroll 200 Reptile tunic 200 Scorpion tunic 10.000 Magic key 10.000 Metal chest (gold) 100 Damascenes tunic 1.000 Steel heater shield 1.000 Yew hardwood shield

5. úroveň - suroviny: 15.000.000 zlatých 500.000 reward tickets 200 Dragonhide tunic 200 Daemonhide tunic 20.000 Berserk potions 10.000 Scroll resurrection 30 Black sword 20 Bow wings of death 100 Elfi bríle 100 Ebony hardwood shield 10 Stoneplaster House with Cellar

Údržba a chátrání města[editovat | hide | editovat zdroj]

Čím honosnější, bohatší a rozsáhlejší město, tím větší jsou nároky na jeho údržbu. Na nultém levelu nestojí údržba nic, avšak za každý další level stojí údržba 500 zlatých za každý den (na 3. levelu tedy 1.500). Peníze na údržbu se čerpají přímo z pokladny města, udržujte proto vždy alespoň nějakou sumu v pokladně. Ideálně pak město, pokud je využíváno a přiláká hodně hráčů, střádá dost peněz, aby pokladna byla nejen dostatečně plná, ale generuje i nemalý zisk. Náklady na údržbu lze snížit pomocí výstavby budov, jako je například radnice, naopak třeba budova Městské správy údržbu zvyšuje.

Co se stane, pokud se v městské pokladně nenachází dost peněz na jeho správu? Pokud pokladna nebude obsahovat dostatek peněz, dostane město trestný bod. Jakmile dosáhne 30 trestných bodů*level města (tj. 150 dní na 5. levelu), úroveň se sníží. Jakmile má město trestné body a má dostatek peněz v pokladně na jejich odmazání, automaticky se body smažou a z pokladny se odečtou peníze za údržbu za minulé nezaplacené dny. Stačí tak vlastně jen udělat větší nákupy.

Záměrně proto necháváme prozatím oddělenu platbu bankéře a stráží, neboť negativní dopad v podobě toho, že město je na chvíli nehlídané strážemi (ale stále jako nonPVP zóna) nebo že bankéř neposkytuje služby, je daleko menší, než kdyby se měla pokladna vyčerpat, město nabrat trestné body a přijít o drahocenný level.

Způsoby získávání měst a bitvy[editovat | hide | editovat zdroj]

V průběhu hry, zejména s ohledem na vývoj herního děje a získané body, je možné získat do správy jednotlivá města formou plnění různých úkolů, soutěží, za zásluhy jako odměnu od duchovních vedoucích herních skupin nebo v bitvách. O správu města se mohou ucházet pouze frakce. V případě každé události jsou vždy uvedeny případné podmínky správy města.

Bitvy:

Možnost vyvolat bitvu závisí od vývoje herního děje, mocenského rozpoložení jednotlivých skupin a především proaktivního přístupu herních skupin spočívající ve sbírání a využití získaných bodů, přičemž vyvolání bitvy stojí 500 bodů + 100 bodů za každou úroveň bránícího se města + 100 bodů za každou pevnost vybudovanou v okolí města (POZOR: u Papuy je to pouze polovina). Bitva se musí vyhlásit tak, aby ji bylo možné oznámit v novinkách nejpozději 48 hodin před začátkem bitvy. Útočit lze pouze na město v regionu sousedícím s územím útočníka. Novou bitvu lze vyhlásit nejdříve 5. následující kalendářní den po ukončení předcházející bitvy (tj. bitva končí 1. dne měsíce, vyvolávám novou bitvu nejdříve 6. dne měsíce). Současně může jedna frakce vyvolat bitvou pouze jednou za 10 dní. Přednost má ta frakce, která jako první v den, kdy je z její strany možné vyhlásit bitvu, první na foru frakce oficiálně požádá o vyhlášení bitvy (například v čas 0:01 5. dne po bitvě). Je dobré rovněž napsat page a kontaktovat člena RT, aby o tom byl RT srozuměn.

Bitvy mapa.jpg

Barvy jsú informatívni, rozložení měst zistíte v hre příkazem .sprava_mest

Město může získat pouze frakce, která bitvu vyhlásila, pokud získá více bodů než obránce při zohlednění všech bonusů. Dobytím město ztrácí vždy jednu úroveň. Pokud se bitvy zúčastní i další frakce, získává pouze body rabování, viz níže.

Pokud je počet získaných bodů v bitvě útočníka vyšší (tj. čisté bitevní body bez bonusů), ale v součtu s bonusy nižší (tj. nepodařilo se dosáhnout potřebný počet bodů pro dobytí, ale v bitvě bylo vojsko útočníka úspěšnější), je možnost učinit 1 jedno plus tolik rabování města, kolik celých stovek činí rozdíl. Například tým útočníka získal v bitvě o 300 bodů více, tj. má k dispozici 1 + 3 rabování. Rabování se rozumí zničení cesty, zničení knihovny, zničení přístavu, zničení strážní pevnosti, vyloupení pokladny (peníze zapomenuté v pokladně, vždy však alespoň 10.000 zlatých), zničení doplňku atd. Tj. se čtyřmi „body“ rabování zničím například 1 pevnost, knihovnu a 2 cesty. Na zničení budovy je potřeba 2 bodů rabování. V případě účasti více úspěšných útočníků vybírá první frakce s vyšším počtem bodů. Pokud není frakce vyhlašovatelem, rabování se provádí vždy až po snížení úrovně města dobytím.

Cílem tedy je, aby dobře opevněná města vydržela a drahocenné úrovně nepřišly nazmar a mapa byla stálejší. Na druhou stranu neúspěch v bitvě bude stát mnoho.

Bonusy v bitvách:

Ne každé město je stejné a v bitvách o města hrají roli zejména kvalita jejich opevnění a umístění (pozor, hradby nejde budovat a to zejména z důvodu variability bitev). Při obraně města pomáhají rovněž stráže ve městě i stráže v pevnostech. Pro určení hodnoty bonusů je rozhodný stav ke dni začátku bitvy (je tedy možné obranu dokončit, a to zejména z důvodu, že například město už má vložené některé suroviny, naopak ale útočník například může dostavěním levelu útočícího města nebo pevnosti zvýšit sílu své armády). Jednotlivé bonusy jsou pak následující:

· 50 bodů pro obránce, který brání město opevněné dřevěnými hradbami (100 s kamennými hradbami), útočník si musí dobře rozmyslet, zda je dobytí dobře opevněného města v jeho silách,

· 100 bodů pro tým bránící město za každou úroveň města,

· 10 bodů pro tým útočící na město za každou úroveň města, z něhož je veden útok,

· 50 bodů pro tým útočící na město za každou vybudovanou pevnost u města, z něhož je veden útok,

· V Magincii je možné získat za úplatek od zdejší aristokracie bonus do bitvy, přičemž 1 bod stojí 1000 zlatých a maximum je 100 bodů.

Speciální vendoři[editovat | hide | editovat zdroj]

Nehráčská města ve správě frakcí mají již na nulté úrovni možnost umístit si speciálního vendora charakteristého pro dané město. Všechna města pak mají možnost na 1. úrovni získat dalšího speciálního vendora dle výběru (pozor, vždy jen jednoho, umístěním jiného se původní smaže) a na každé úrovni dalšího. Vendor buď prodává zboží v hotové formě nebo návod na jeho výrobu. Výroba je ohledně celkových nákladů vždy levnější, avšak je zapotřebí talentovaného řemeslníka. Většina zboží nabízeného vendory pochazí ze stylizace elfů a nebo stylizace nám známé východní kultury japonské jakožto tsuranský styl.

1. úroveň:

Elfí krejčí nebo Tsuranský krejčí (umístění vendora 1.000.000 zlatých)

Elfí krejčí aktuálně nabízí: pánskou elfí róbu, dámskou elfí róbu, elfí boty, elfí kalhoty, elfí triko ve světlém a tmavém provedení.

Tsuranský krejčí aktuálně nabízí: pánské kimono, dámské kimono a tsuranské boty.

2. úroveň:

Elfí truhlář nebo Tsuranský truhlář (umístění vendora 1.000.000 zlatých)

Elfí truhlář aktuálně nabízí: toaletní stolek s umyvadlem, komodu, šatní skříň zdobenou a prostou, knihovnu, velkou židli, zdobený stůl, podstavec na knihu,zdobenou židli a alchymistický stůl.

Tsuranský truhlář aktuálně nabízí: kovanou bednu, 4 druhy skříní,2 druhy nízkého stolku, 2 druhy kabinetních skříní a zdobenou truhlu.

Na výrobu nábytku je vždy potřeba návod a příslušný talent.

3. úroveň:

Elfí zbrojíř nebo Tsuranský zbrojíř (umístění vendora 1.000.000 zlatých)

Elfí zbrojař aktuálně nabízí: elven spellblade, elven radiant scimitar, diamont mace, elven rune blades, wildstaff, elven composite longbow, magical shortbowm warcleaver, elven machete, sword leafblade a assasin spike.

Tsuranský zbrojař aktuálně nabízí: wazikashi, no-dachi, tetsubo, pike, kama, tekagi, sai, nunchaku, daisho, fukyia, lajatang, tessen a bokuto.

Na výrobu zbraní je vždy potřeba návod a příslušný talent.

4. úroveň:

Elfí platnéř nebo Tsuranský platnéř (umístění vendora 1.000.000 zlatých)

Elfí platnéř aktuálně nabízí:

Elfí plátová (woodland) - AR 52, komplet evasion jako stalion, silnější good kouzla, obsahuje opasek (výroba resources=10 i_ingot_mytheril, 10 i_ingot_silver, 1 i_seajewel_stone, 1 i_navod_elven_brneni_plate, 5 i_gem_sapphire, 1 i_kodiak_hide) skillmake=Blacksmithing 100.0, TalentBlacksmithing 50.0

Elfí hide - AR 42, komplet evasion jako stalion, (výroba resources=1 i_peri_harpie, 1 i_navod_elven_brneni_hide, 5 i_gem_star_sapphire, 5 i_basilisk_hide,1 i_titanium_sewing_kit) skillmake=Tailoring 100.0, TalentTailoring 50.0, t_sewing_kit

Elfí leaf - AR 38, stejné jako GS róba, neobsahuje helmu, krk ano (výroba resources=1 i_holy_water, 1 i_navod_elven_brneni_leaf, 5 i_gem_ruby, 8 i_silk_cloth,1 i_titanium_sewing_kit) skillmake=Tailoring 100.0, TalentTailoring 50.0, t_sewing_kit

Tsuranský platnéř aktuálně nabízí:

Plátová zbroj, AR 55, komplet dává lifesteal 10 na blízko, (výroba resources=10 i_ingot_blackrock, 10 i_ingot_gold, 1 i_crystal_dragon, 1 i_navod_tsuran_brneni_plate, 5 i_gem_tourmaline, 1 i_dragon_hide), skillmake=Blacksmithing 100.0, TalentTailoring 50.0

Studded zbroj, AR 43, komplet dává lifesteal 15 na blízko, (výroba resources=8 i_ingot_blackrock, 8 i_ingot_gold, 1 i_egg_dragon, 1 i_navod_tsuran_brneni_studded, 5 i_gem_citrine, 1 i_scorpion_hide, 1 i_titanium_sewing_kit), skillmake=Blacksmithing 100.0, TalentBlacksmithing 50.0

Kožená zbroj, AR 38, komplet dává lifesteal 20 na blízko, (výroba resources=1 i_draci_slza, 1 i_navod_tsuran_brneni_leather, 5 i_gem_emerald, 1 i_daemon_hide, 1 i_dragon_hide, 1 i_titanium_sewing_kit), skillmake=Tailoring 100.0, TalentTailoring 50.0

Oblek ninjy, AR 45, jednotlivá část dává: +2 dex, +3 poison resist, + 2 anatomy, + 2 stealt, + 1 tacticts, komplet dává: +10 poison dmg, nemožnost nosit brnění a štít, efekt great poison při hitu na blízko nebo shurikenem, automatický backstabe dmg na blízko s fencing zbraní síla 35, do opasku je možno vložit až 100 shurikenů (Výroba resources=1 i_bone_skull, 1 i_navod_tsuran_ninja, 5 i_gem_amethyst, 5 i_silk_cloth, 1 i_mozek_malachora, 1 i_titanium_sewing_kit), skillmake=Tailoring 100.0, TalentTailoring 50.0

Na výrobu zbroje je vždy potřeba návod a příslušný talent, tj. plate, studded atd. blacksmisthnig, kožené, leaf a ninja tailoring.

Obchodní cesty[editovat | hide | editovat zdroj]

Za každou vybudovanou obchodní cestu dostává frakční město 1 bod denně.

Prozatím stanovena cena obchodní cesty pevnou částkou a níže uvedený text neplatí, viz správa měst.

Každé město je specifické především svoji orientací na konkrétní řemeslo a s ním spojený obchod. Vlastník města se tady muže rozhodnout vybudovat tzv. obchodní cestu mezi jím ovládanými městy, popřípadě s městy spojenců (i hráčských), za náklady odvíjející podle vzdálenosti mezi městy (viz orientační tabulka). Město, které nemá přístav lze s městem, ke kterému nevede cesta po souši (například město na ostrově), spojit obchodní cestou pouze přes přístavní město, tudíž jde o dvě cesty a jejich náklady se sčítají. Pozor, samozřejmě pokud ztratíte přístavní město (nebo správce tohoto města odmítne nadále přístav poskytovat pro Vaše obchodní cesty), jež je jediným možným spojovacím článkem, ruší se tím automaticky všechny přes toto město vedoucí obchodní cesty. Budování cesty platí obousměrně, pokud tedy bude spojeno Ocllo a Magincie, v Ocllu bude možné umístit prodejce šipek a naopak. Vzdálenost měst mezi mapami se počítá jako součet vzdálenosti z města po nejbližší průchod a od průchodu po cílové město. Budování cest mezi Felucou a Bojištěm je možné pouze v případě, že daná frakce ovládá město poblíž některého z průchodů. Náklady na tyto cesty jsou pak za dvojnásobné náklady dle tabulek.

Budování cest:

Konkrétní náklady pak činí počet surovin vynásobený koeficientem, přičemž u obchodních cest vedených po moři se výsledné číslo násobí 1,5x (suroviny lze nahradit frakčními body, přičemž potřebný počet bodů činí polovinu hodnoty uvedené v tabulkách zaokrouhlenou nahoru - u námořních cest pochopitelně x 1,5, peníze je však vždy nutno zaplatit):

3 prutů železa

0,5 hřebíků

0,2 klády dřeva

1 prken

0,5 látka (folded cloth)

10 zlatých


Felucca Britain Jhelom Magincia Minoc Ocllo Skara Brae Trinsic Vesper Wind
Britain (1429,1672) - 2164 2438 2362 2408 920 1154 1768 2955
Jhelom (1410,3836) 2164 - 2859 3559 2548 1862 1226 3482 4345
Magincia (3795,2259) 2438 2859 - 2280 384 3159 1935 1809 1854
Minoc (2437,428) 2362 3559 2280 - 2497 2485 2350 529 1674
Ocllo (3645,2613) 2408 2548 384 2497 - 3044 1733 2065 2230
Skara Brae (638,2142) 920 1862 3159 2485 3044 - 1401 2687 3871
Trinsic (1915,2719) 1154 1226 1935 2350 1733 1401 - 2256 3171
Vesper (2898,688) 1768 3482 1809 529 2065 2687 2256 - 1240
Wind (4111,432) 2955 4345 1854 1674 2230 3871 3171 1240 -


Wastelands a Bojiště Aceana Lamorik Papua Skalní Město Tarnos
Aceana (6037,1750) - 605 1502 841 1978
Lamorik (5675,2235) 605 - 982 513 1546
Papua (5710,3216) 1502 982 - 709 630
Skalní Město (6044,2591) 841 513 709 - 1137
Tarnos (6077,3728) 1978 1546 630 1137 -


Ničení cest:

· všechny obchodní cesty se zničí v případě snížení úrovně města, tj. i jeho dobytím

· obchodní cesty lze rovněž zničit prostřednictvím bodů ničení z bitvy


Obchodní cesty mezi městy.

Knihovny a výuka řemesel[editovat | hide | editovat zdroj]

Za vybudovanou knihovnu obdrží frakční město 1 bod denně.

Specializace města na výrobu rovněž umožňuje jeho obyvatelům či návštěvníkům zdokonalovat se v řemeslech, jež jsou spojena s charakteristickou řemeslnou výrobou pro toto město. Zde bude pak knihovník prodávat knihy, které jejich čtenáře zdokonalí v daném řemeslu. Řemesla a dovednosti, na které se dané město specializuje lze nalézt v přehledu měst, jejichž správa je ze strany hráčů možná, přičemž číslo v závorce u příslušné dovednosti ukazuje maximální hodnotu dovednosti, které lze výukou v příslušném městě získat. Knihovny lze stavět pouze ve frakčních městech.

Stavba knihovny:

Pro vybudování knihovny obsahující spisy k dotyčným řemeslům, je nutné sehnat následující suroviny:

· 100 stavebních kamenů (kameny musí být v batohu, nikoli v boxech)

· 100 klád dřeva

· 10.000 zlatých

· 100 frakčních bodů

· 20 malých knih (červené)

· 20 velkých knih (fialové)

Zničení knihovny:

Obsazením města nepřítelem dojde i ke zničení knihovny nebo pomocí bodů ničení.

Strážní věže[editovat | hide | editovat zdroj]

Za nasbírané peníze a příslušný obnos lze vybudovat na území spravovaného města strážní věže (max 3). Věž na území města a jeho okolí dává obránci výhodu, že útočník musí vynaložit +100 bodů za každou věž při útoku na toto město. Naopak věž přidává a +50 bodů v bitvě při útoku na sousední město. Také kontroluje pohyb nepřátelské frakce a jich pohyb hlásí. Ve věži se nacházejí rovněž stráže, které patří frakci, která město vlastní, jejichž zabitím se dají získat frakční body. Z věže je dohled na 50 polí.

Vez1.gif Vez2.gif Vez3.gif Vez4.gif

Náklady na stavby strážní věže:

· 10 železných širokých mečů

· 10 železných luků

· 100 stavebních kamenů (kameny musí být v batohu, nikoli v boxech)

· 100 klád dřeva

· 50.000 zlatých

· 100 frakčních bodů

Bourání věží:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

Podmínky budovaní

· věže nelze stavět do guardzóny

· věže nelze stavět na chodníky, do stromov, do neprístupného statiku atd

· věže nelze stavět blíž než 50 polí od vchodu do dungeonu

· maximální vzdálenost od townstonu je 200 kroků

Doplňky města[editovat | hide | editovat zdroj]

Brána na trh: Na první úrovni je možné postavit bránu na trh. Starosta města může dvojklikem na bránu nastavit výši poplatku za její použití (od 0 zlatých až na 10 zlatých, z toho 50% jde do příjmů města). Občané města, jeho spojenci a případně spojenci dané frakce mají průchod vždy zdarma. Nepřátelé bránu nejsou schopni využít. Brána nefunguje v regionu bitvy.


Náklady na stavbu brány:

· 100 regů na gate travel

· 2.500.000 zlatých (frakce 250.000)

Zničení brány:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou první úrovně


Cestovní kámen: Na druhé úrovni je možné postavit cestovní kámen spojující jednotlivá města vyjma Ilshenaru a Tsuranské říše. Starosta města může dvojklikem na kámen výši poplatku za její použití (od 0 zlatých až na 50 zlatých, z toho 50% jde do příjmů města). Občané města, jeho spojenci a případně spojenci dané frakce mají průchod vždy zdarma. Nepřátelé kámen nejsou schopni využít. Kámen nefunguje v regionu bitvy.


Náklady na stavbu cestovního kamene:

· 1.000 regů na recall

· 2.500.000 zlatých (frakce 250.000)

Zničení cestovního kamene:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou druhé úrovně

Ressurection kříž: Na třetí úrovni je možné postavit ve městě kříž na oživení ducha. Kříž nefunguje v regionu bitvy.


Náklady na stavbu kříže:

· 1.000 regů na ressurection

· 3.000.000 zlatých (frakce 300.000)

Zničení kříže:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou třetí úrovně

Magická Sféra: Na třetí úrovni je možné postavit ve městě magickou sféru. Na třetí úrovni města je možné pomoci sféry zapnout antimagic na teleportaci nepřátel do města. Na páté úrovni je možné znemožnit ve městě sesílání útočných kouzel.


Náklady na stavbu sféry:

· 1.000 regů na dispel field

· 5.000.000 zlatých (frakce 500.000)

Zničení sféry:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou třetí úrovně Elfí fontána magické energie: Na čtvrté úrovni je možné postavit ve městě elfí fontánu magické energie. Tato skvělá věc dokáže doplnit manu na vysokou hodnotu a starostovi města umožní zapnout ve městě magickou bariéru znemožňující sesílání záporných kouzel. změna nastavení bariéry nefunguje v regionu bitvy.


Náklady na stavbu fontány:

· 1.000 regů na kouzlo mana vampire

· 3.000.000 zlatých (frakce 300.000)

Zničení fontány:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou čtvrté úrovně

Alchymistická dílna: Na páté úrovni je možné postavit ve městě alchymistickou dílnu a přilákat tak mudrce a alchymisty celého Kelevaru. Tito alchymisté dokáží vylepšovat slabší enchanty za silnější nebo měnit schopnosti enchantů takto:

povýšení 3 enchant low + 1k = jeden náhodný mid 3 enchant mid + 5k = jeden náhodný high

výměna 3 enchant low + 1k = jeden náhodný nový low 3 enchant mid + 2k = jeden náhodný nový mid 3 enchant high + 5k = jeden náhodný nový high

Vždy pětina zaplacených zlatých jde do pokladny města.

Náklady na stavbu alchymistické dílny:

· 10 silver log

· 100 recharge crystal (+5)

· 500.000 zlatých (frakce 50.000)

Zničení alchymistické díly:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou páte úrovně

Kouzelný psací stůl: Na páté úrovni je možné postavit ve městě kouzelný psací stůl a přilákat tak staré mudrce s nebývalými znalostmi. Tito mudrcové dokáží za drobný poplatek zpracovávat mapy pokladů tak, aby jejich hledání bylo hospodárnější a rychlejší takto:

· 2x lvl 1 mapa + 200 Gp = lvl 2 mapa, · 2x lvl 2 mapa + 500 Gp = lvl 3 mapa, · 2x lvl 3 mapa + 1.000 Gp = lvl 4 mapa, · 2x lvl 4 mapa + 3.000 Gp = lvl 5 mapa.

Vždy polovina zaplacených zlatých jde do pokladny města. Pozor, do opravy skriptu prosíme nenosit stucknuté mapy na sebe, bere to celou hromadu.

Náklady na stavbu stolku:

· 300 prázdných map

· 10 silver log

· 500.000 zlatých (frakce 50.000)

Zničení stolku:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou páte úrovně

Budovy[editovat | hide | editovat zdroj]

S rostoucí úrovní města je možné nechat v něm vystavět imaginární budovy, které zlepší vlastnosti města, zejména zvýší tržby či komfort jeho obyvatel nebo zlepší jeho obranu. Za každou postavenou budovu se rovněž zvýší o jeden bod bodový zisk města.

Budova první úrovně:

Kasárny - strážní ve městě mají o 50 HP více

Budova druhé úrovně:

Městská strážnice - umožňuje umístit jednu hlídku stráží navíc

Budovy třetí úrovně:

Tržnice - zvyšuje zisk u obyčejných vendorů o 3% a u speciálních vendorů o 10% (včetně knihovníků, přístavu, štolby atd.).

Radnice - snižuje náklady na údržbu města o 1.000 zlatých denně, tj. jako by město mělo o dvě úrovně méně.

Náklady na stavbu tržnice/radnice:

· 500 prázdných svitků

· 50.000 zlatých

· 20.000 reward tickets

· 50 stavebních kamenů

· 50 enchant svitků

. u frakcí 100 bodů

Zničení tržnice/radnice:

· dobytím města nebo využitím bodů ničení

. ztrátou třetí úrovně

Budova čtvrté úrovně:

Městská správa - domy ve městě nestárnou, správa města za den se zvyšuje o 500 zlatých

Stáje a přístav[editovat | hide | editovat zdroj]

Od třetí úrovně je možné ve městě nechat postavit přístav, pokud město je u moře nebo stáje, pokud se nachází ve vnitrozemí.

Přístav:

Přístav umožňuje umístění prodejce lodí, který prodává lodě dostupně v menu help. Tj. small/medium/large obyč či dragon ship. Na čtvrté úrovni umožní nákup velké gargoyle/orc/tsuran lodě vyzbrojitelné děly a na páté velké britainské lodi.

Postavený přístav přidává 1 bod za den.

Stáje:

Výstavba stájí umožní umístění štolby, který má prodej v základu na 3. úrovni vždy jednoho koně od všech barev, lamu a pack povozy a jednoho náhodného mustanga. Na 4. lvl je šance, že bude k dispozici 1 ještěr. Na 5. lvl je šance bude k dispozici některý vzácný povoz (bulbasaur a jeho druhy, rytířský kůň, swamp dragon a jeho druhy, reptalon, hiryu atd.)

Postavené stáje přidávají 1 bod za den.

Informácie:[editovat | hide | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Špeciálny vendor/predajca je len v mestách ktoré sú ovládané frakciou a ktoré majú dostatočný level.