Slavné osobnosti

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Paladin.png


Worldboss[editovat | hide all | hide | editovat zdroj]

Worldboss je pracovní pojem pro velmi silné NPC (se speciální barovu jména), které mají spojitost většinou s historií Kelevaru nebo jde o bájná stvoření z dávných mýtů a legend. Každý Worldboss má své vlastní sídlo, do nějž se lze dostat výlučně bránou vyvolanou ze speciálního předmětu, který lze složit z jednotlivých úlomků střežených služebníky daného Worldbosse - Championy. Není nutné připomínat, že tato NPC střeží velké poklady a mnohdy je jejich získání otázka života a smrti, neboť při útěku z jejich skrýší je možný návrat, pouze vytvořením nové brány.

Champion[editovat | hide | editovat zdroj]

Neboli služebník Worldbosse je rovněž velmi silné NPC (se speciální barovu jména), u nějž lze najít úlomek předmětu, který v případě příslušného počtu úlomků (zpravidla 3) může být spojen na zvláštním místě v celek a ten následně umožní vyvolání brány k jeho pánu. Tyto služebníky je možné najít náhodně na mapě, objevují se velmi zřídka a jsou nebezpeční. Prostředí, ve kterém se objevují zpravidla koresponduje s jejich povahou, tj. Služebníka Vody těžko nalezne v oblasti lávy.

Přehled aktuálně dostupných NPC[editovat | hide | editovat zdroj]

Karlax Stvořitel Necronomiconu
Popis Karlax je legendární stvořitel Necronomiconu, temný kouzelník, který dříve sužoval celé britainské kárlovství spolu se svými sedmi služebníky. Byl poražen až za pomoci elfů v čele s mocným kouzelníkem Elaronem Bílým. Duše Karlaxe i jeho služebníků však byla vzkříšena Scionem.
Artefakty Mezi Karlaxovými poklady lze nalézt rovněž jeho prsten posilující nekromantické schopnosti a dále knihu pokročilé nekromancie umožňující sesílání jinak nedostupných kouzel.
Champion Strážcem brány ke Karlaxovi je Primeval Liche, tj. První z Lichů, nemrtvých kouzelníků s mocnými kouzelnými schopnosti z oboru nekromancie. Nálézt jej lze především na místech, kde odpočívají mrtví.
Otevírací předmět Pro otevření brány ke Karlaxovi je zapotřebí zabít 3 Primeval Liche a ukořistit od nich úlomek Zlaté Lebky. Tuto je pak nutné spojit u elfí výhně v enklávě.


Arnon Narrok Paní Živlů
Popis Arnon Narrok byla nadanou žákyní islhenarské Akademie. Magistr Tharkuul ji však označoval za arogantní a panovačnou, není tak divu, že byla zřejmě "Zapovězeným" (jak nazývají na Akademii Lord Sciona) svedena na zcestí a spolu se čtyřmi svými obdivovateli, mistry jednotlivých elementů, nastoupila cestu zla. Jejich jednání nemělo motiv ve snaze vládnout, spíše pokořit, projevit svoji nadřazenost a moc. Dokazování moci však neodmyslitelně vedlo k ničení.
Artefakty Paní Živlů vládne mocnou Holí Živlů posílující vládu na elementy a dále střeží knihu pokročilé elementální magie umožňující sesíslání jinak nedostupných kouzel.
Champion Strážcem brány k Paní Živlů jsou její čtyři služebníci, vládci jednotlivých elementů - Ohně, Vody, Země a Vzduchu. Ty lze nalézt výhradně na Ilshenaru v příslušných biotopech.
Otevírací předmět Pro otevření brány k Paní Živlů získat čtyři (nikoli tedy běžné 3) Tokeny Živlů a tyto spojit u elementálního pentagramu v Akademii na Islhenaru.


Tarken Temný Paladin
Popis Tarken byl účedníkem Sira Gabriela. V touze získat knihu pokročilé bílé magie zosnoval fingované přepadení sněmu paladinů v Krondoru, kde byli zabiti poslední paladinové a naoko unesen Tarken spolu se Sirem Gabrielem, který byl stižen kletbou. Ve snaze odvrátit kletbu Sir Gabriel prozradil, kde je schovaný klíč k jeho truhle, čehož Tarken využil a knihu ukradl.
Artefakty Temný Paladin vlastní skvělé kopí s velký dosahem umožňující sražení soupeře z koně, dále střeží mocný Stříbrný štít posilující bílou magii a konečně knihu pokročilé bílé magie stvořenou samotným Sirem Gabrielem.
Champion Služebníka Temného Paladina jsou Zbloudilé Duše, duše zabitých paladinů, které nyní slouží svému novému pánu. Lze je většinou objevit ve starých ruinách.
Otevírací předmět Zbloudilé duše střeží úlomky meče, které je možné znovu zkout u svaté výhně ve Svatý meč. S jeho pomocí je možné vyvolat bránu k Tarkenovi.

Slavné postavy[editovat | hide | editovat zdroj]

Král Aurelius I. Vládce slavného města Britain a hlavní představitel frakce Řádu.

Lord Blackthorn Odvěký nepřítel a politický oponent královského rodu. Původně sídlil v paláci s Brtainu, po jeho vypálení se usídlil v Aceaně, která je hlavnímn sídlem frakce Chaosu, jehož je stále duchovním vůdcem.

Lord Cyprian Neúnavný šiřitel učení černé magie, který po rozpadu Temného Kultu a útěku Lorda Sciona stojí v čele Nekromantů se sídlem v ukrytém městě Wind.

bude doplněno