Order

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Order představuje pevně daný řád věcí, jistý, dokonalý, jež je oporou v časech dobrých i zlých...

Jen pevně stanovený řád věcí dokáže zabránit shoření světa v ohni Chaosu. Jiné frakce se řídí vášní, jež brání zdravému úsudku a spravedlivému přístupu ke všem obyvatelům země. Naším cílem a prvořadým úkolem je zbavit zemi každého, kdo svým jednáním narušuje pořádek a stanovená pravidla.

Okodex.png

Principy Řádu jsou Logika, Mravnost a Disciplína, symbolem je zářící diamant, symbol dokonalosti, ušlechtilosti a stálosti. Elementem Řádu je Led.

Vstup do aliance Order neboli Řád[editovat | hide all | hide | editovat zdroj]

Jako svoje vyznání sis zvolil myšlenku Řádu. Pamatuj, že nyní jsi běžným občanem, pokud chceš hájit myšlenky Chaosu bojem, je na tobě, aby ses připojil k nějaké existující frakci či vlastní frakci prostřednictví guildy vytvořil.

Aliance Cesta Radu.JPG

Založení frakce[editovat | hide | editovat zdroj]

K tomu, aby mohla být založena frakce je nutné být guildmasterem některé z guild. K založení frakce je nutné mít guildu alespoň na 2 level a mít alespoň 10 členů. K vytvoření frakce přistoupíte prostřednictvím guildovního menu v záložce frakce, kde si zvolíte název frakce a zkratku své frakce (viz. obrázek). Po zaplacení částky 3.000.000 gp bude Vaše frakce založena.


Zalozeni frakce.JPG


Možné bonusy v rámci frakce

Po založení frakce je možné si nastavit, přes záložku frakce, některé frakční bonusy, které budou vystihovat danou frakci. K výběru frakčních bonusů je zapotřebí frakčních bodů a symbolického obnosu zlaťáků. Frakční body lze získat zabitím hráče z opoziční frakce z jiné aliance nebo zabitím vybraných monster. Tím nejcennějším předmětem, který lze v rámci frakce získat je frakční štít.


Každá frakce má na výběr z těchto bonusu:

• Speciální jezdítko následovníka - 5.000 zlatých, 3 frakční body

- Llama, Skeletal Mount, Ridgeback, Hiryu, Valecny kun, Reptalon

• Speciální talisman následovníka (10 nasazení) - 5.000 zlatých, 1 frakční bod

- možný bonus: Poison, Cold, Pierce, Slash, Blunt, Fire, Lightning

• Frakční item (10 nasazení) - 10.000 zlatých, 3 frakční body 

- plášť, šerpa, tunika, čelenka, koruna, kápě, róba

- možnost zvolit následující barvu:

Barvy frakcni item oprava.png
• Frakční štít (newbie, 500 durability) - 5.000.0000 zlatých, celkem 2.000 frakčních bodů z toho alespoň 1.000 použitelných

- Order štít - pro frakční hráče z aliance Řád

- Chaos štít - pro frakční hráče z aliance Chaos


Spravny prehled.JPG

Celkový přehled možných frakčních bonusů.

Bodový systém frakcí[editovat | hide | editovat zdroj]

V průběhu hry, zejména s ohledem na vývoj herního děje, získané body a rozvoj spravovaných měst, je možné získat do správy jednotlivá města formou plnění různých úkolů, soutěží, za zásluhy jako odměnu od duchovních vedoucích herních skupin nebo v bitvách. O správu nehráčského města se mohou ucházet pouze frakce. Veškeré podrobnosti týkající bitev o města a správy měst včetně veškerého jejich vylepšení naleznete v sekci Správa měst.

Získávání bodů a použití bodů:

Body lze získat následovně:

· Za zabití člena jiné skupiny 2 body,

· Za zabití bossů v podzemí ale i na povrchu 2-20 bodů (u speciálních bossů i vyšší)

· Za zabití strážních NPC v pevnostech soupeřicích frakcí 2 body,

· 1 bod denně za každé město pod správou frakce (5 bodů za město sídelní) navýšeno o další 1 bod za každou úroveň města

· 1 bod denně za každou vybudovanou knihovnu nebo obchodní cestu,

· Za vítězství v questu či části herního děje dle nastavení a úvaze pořadatele,

· 20-100 bodů pro skupinu za organizace questu, akce, turnaje atd. přístupné pro neutrály (maximálně jednou měsíčně).

Způsoby využití bodů:

· přehled o možném využití bodů lze nalézt v sekci Správa měst.


Seznam frakcí Řádů[editovat | hide | editovat zdroj]

Knights of Order - zkratka Knights - zakládající guilda Unchained

Legion of Eternity - zkratka Legion - zakládající guilda Shields of Sacred River