Mapy

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 Rozložení PVP a NON-PVP ZÓN
Map.png

NON-PVP ZÓNA se nachází v oblasti: Kelevar

PVP ZÓNA se nachází v oblasti: Wastelands, Bojiště, Ilshenar, Malas, Khao-Pei a okolíNON-PVP ZÓNA


Felucca (Kelevar)


PVP ZÓNA


WasteLands

Wastelands 4.6.2020.png


Bojiste

Bojiste 2.6.2020.png


Bojiste.jpg


Ilshenar

Ilshenar.jpg


Nové lokace 

Úvod do obecné geografie se zaměřením na jednotlivé rasy


Nám známý svět, v pojetí nejširším, tj. v pojetí světů všech nám známým, jest dále složen z mnoha kontinentů, ostrovů, moří a oceánů. Tyto pevniny i vodstva jsou stejně tak bohaté a rozmanité jako národy zde žijící.


Prvně se zmíníme o zemích nám nejbližších, tj. o zemích zvaných Felucca. Drtivá většina hlavního kontinentu a blízkých ostrovů jest nazýváno Královstvím Kelevarským, nicméně toho času není výlučně pod vládou krále a probíhá zde mocenský souboj mezi několika skupinami nazývanými frakce.


Nezávislým územím jest Nujel'mský chalífát, kde vládne chalífa Hann II. Chalífát vystupuje jako neutrální celek a mezi ním a ostatními skupinami panuje čilý diplomatický i obchodní ruch. Proslulá je především zdejší architektura, nicméně již dlouhou dobu chalífátem zmítají nepokoje v důsledku velkých sociálních rozdílů, když nemalá část obyvatelstva žije v nuzných podmínkách na pobřeží zdejšího ostrova.


Svět Felucca krom plemene lidí a trpaslíků obývají rovněž elfové, dělící se na světlé-mírumilovné elfy, žijící na zemském povrchu, jež sídlí ve městě Serpent's Hold. Světlým elfům vládné kníže Elemiel Zlatý, který je nakloněn našemu království. Legendy rovněž praví o ztracených bájných městech elfů z dob válek proti temnému bohu Exodusovi, ale i o dalších elfích rodech. Těmi jsou například horští elfové obývající nepřístupné hory poblíž Ledových jeskyní nebo lesní elfové z hustých a neprostupných Trinsických hvozdů. Temné elfy, kterým vládne elfí král Isbandar, nalezneme téměř výhradně pod zemským povrchem v říši zvané Phek-lho, ale lze je rovněž spatřit v kobkách Dark Temple. Tito elfové jsou velice nepřátelští a nebezpeční. Dle Tolothovi legendy elfové nepocházejí z našeho světa a původně obývali svět jiný, který však ovládlo velké zlo a oni museli svou domovinu opustit. Část zla však zůstala v některých z nich. Právě tito jedinci následně začali páchat zlo i zde, nesnášeli ostré sluneční světlo a proto se uchýlili do podzemí. To oni jsou předky temných elfů, kteří trápí náš lid po staletí a kteří spolupracovali s Tsuranskou říší i se Scionem během Tsuranské války. I v Tsuranské říši najdeme temné elfy, kteří jsou krajně nebezpeční, neboť mistrně vládnou lukem a kouzly.


Posledním významných národem jest národ Ophidiánů, slavných mágů a bojovníků, který je však nyní v úpadku. Od dob velkých válek je Ophidiánský národ rozdělen do dvou skupin, přičemž lidem nepřátelská skupina sídlí v Pustinách v jejich pevnosti a jejich jedinou touhou je touha po krvi obyvatel králoství. Druhá skupina pochopila nesmyslnost války a nepřátelství a dlouho byla taktéž roztroušena v pustinách. Na konci Tsuranských válek vyslanec umírněné frakce ophidiánského vyjednal s králem spojenectví proti Tsuranům, ti se pak zúčastnili na straně krále bitvy o Ostrovní Město, které jim pak bylo uděleno v léno. Ophidiáni jsou známi především svojí kulturou a naukou o principech Chaosu a Řádu, jež spolu neustálé svádějí boj, z něhož vzniká rovnováha všeho. Toto učení je velice blízké skupinám Order a Chaos, jež z něho vycházejí. Drtivá část spisů nauky ophidiánů je však v rukou nepřátelské sekce a proto příslušníci Řádu i Chaosu podnikají četné průzkumy jejich území, což je ostatně povinnost nezbytná pro účely získání Diamantu řádu a Rubínu chaosu.

Kelevarskými dobrodruhy je v současnosti zarputile prozkoumáván svět zvaný Ilshenar, země Gargoylů a bílé magie. Do tohoto světa se lze dostat skrze brány vyvolávanými měsíčními kameny, které jsou získatelné přímo od gargoylích vyslanců v Britainu nebo jsou běžně k dostání i na trhu. Král Richard udržuje s Gargoyly pevné spojenectví a mnoho lidí doufá v pomoc gargoylů v časech zlých.

Posledním známým územním celkem jsou světy spadající pod vládu tsuranského císaře - Tsuranská říše. V současné době je přístupné jen vyslanecké město Khao-Pei, kde pomalu ale jistě začíná růst první obchod mezi Tsuranskou říší a Kelevrským královstvím.


Sepsal Horatius, student Lycea