Guildy

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ve světě Ultima Online nemusíte být osamělým rytířem, válečníkem, řemeslníkem, tulákem či banditou. Můžete se také přidat do společenství - Guildy, popřípadě sám nějakou založit a zformovat.

Tedy co to vlastně guilda je a co Vám nabízí?

Ve většině případů jde o společenství lidí, kteří mají nějaký společný záměr. Může se tedy jednat o guildu profesní, kdy jejími členy jsou třeba kováři, kteří si od guildy slibují snadnější ovládnutí trhu - ostatní hráči snáze zjistí, že existuje kovářská guilda, jejíž členové jsou ve svém umění proslavení a drží se kodexu cti při obchodování, než že za sedmero horami a sedmero doly žije jakýsi kovářský mistr.

Stejně tak se může jednat o guildu válečnou, jejíž členové v ní nachází druhy ve zbrani, na které se mohou kdykoliv spolehnout a s kterými se snáze čelí nepředvídaným nebezpečím - může se jednat třeba o družinu rytířů chránící bezpečnost zemských cest, ale také bandité všelijakého druhu se rádi shlukují, neb ví, že v jednotě je síla.

Každá guilda má svého vůdce - Guild Mastera. Ten rozhoduje o stanovách guildy, pravidlech přijímání uchazečů, ale také o pravidlech vystupování členů na veřejnosti, popřípadě o trestech (vyhoštění z guildy, pokud tato vnitřní pravidla některý člen poruší). Každý Guildmaster by měl mít jasno, než guildu založí, proč tak činí, co bude cílem a smyslem guildy a jaké budou její stanovy.


Orientace guild:[editovat | hide all | hide | editovat zdroj]

Orientací guildy se rozumí její filozofický názor na fungování světa a podpora jedné z dostupných frakcí coby faktického státního uskupení. Rovněž je možné setrvání guildy v neutralitě.

Řád

Postava věřící v řád se domnívá, že zákon, organizace a společnost jsou životně důležité síly vesmíru. Order filozofové hlásají, že tento řád nevytvořil člověk, ale je to přirozený zákon světa, a proto jej musí lidská rasa dodržovat, jinak vše zanikne. Pro méně filozofující postavy řád znamená dodržování zákonů, i kdyby jen proto, aby bylo možné ve společnosti dalších lidí žít. Lidé se nemají dopouštět zločinů (tedy překračovat zákony), ale ani se osobně mstít svým nepřátelům. Potrestání těch, kteří se provinili, náleží ustaveným úřadům a autoritám. Síla vychází z jednoty skutku, jak je to možné vidět na příkladu guild, církví a království.

Neutralita

Osoby vyznávající neutralitu mají na věci vyváženejší pohled. Domnívají se, že ke každé síle existuje ve vesmíru protiklad, a jde pouze o to, aby žádná z nich nezískala výraznou převahu nad svým oponentem. Získá-li jeden z principů výraznou převahu, vesmír se stane nevyrovnaným a realita se zbortí. Převáží-li například smrt, ze světa se stane mrtvá poušť. Neutrální filozofové předpokládají nejen existenci protikladů, ale i zánik vesmíru, pokud by jeden z nich úplně zničil druhý. Naštěstí pro ně (a pro všechen rozumný svět) se zdá, že je svět schopen samoregulace. Pouze při výskytu mocné a ničím nevyvážené síly (což se stává vyjímečně) se začínají tito lidé obávat a zajímat o další vývoj světa.

Chaos

Stoupenci chaosu tvrdí, že ve světě není ani vyváženost sil, ani předem daný řád. Vesmír se skládá z událostí, věcí a sil, které jsou někdy vzájemně závislé a jindy naprosto nezávislé. Domnívají se, že jednotlivé akce v jedné oblasti neovlivňují události v jiné, vzdálené oblasti. Chaotičtí filozofové věří v sílu člověka vytvořit si vlastní osud svýma rukama, mají v oblibě národy žijící v anarchii. Prostší chaotické postavy se dívají na zákony jako na prostředek ochrany a dosahování svých vlastních zájmů, jsou ale ochotny je (opět kvůli svým zájmům) kdykoliv porušit. Je velmi těžké skupině chaotických postav (natož pak národu) vládnout, protože staví své zájmy nad prospěch společnosti.


Jak se stát členem již existující guildy:[editovat | hide | editovat zdroj]

Chcete-li se stát členem již existující guildy stačí se poptat jejích členů, ti Vás mohou naverbovat za adepta guildy. Je dobré si před tímto krokem zjistit kdo je v této guildě guildmaster (vedoucí), kontaktovat jej a domluvit s ním případné podmínky pro vstup do dané guildy. Jako adept se totiž nestáváte automaticky členem guildy, tím jste až v okamžiku, kdy Vás za člena přijme guildmaster.

Založení guildy:[editovat | hide | editovat zdroj]

Pokud chcete nějakou guildu založit, je potřeba dodržet tyto podmínky:

1. Přes záložku guild vybrat jméno a zkratku guildy. Následně zaplatit poplatek 500.000 zlatých. Guilda by poté měla mít alespoň 10 členů.


Guild menu.JPG


2. V názvu guildy, v její zkratce a rovněž tak v titulech členů a guildmastera nesmí býti použito urážlivých či hanlivých výrazů. Změnu názvu a zkratky guildy provádí GM zodpovědný za guildy za poplatek 300.000 zlatých.

Dále je potřeba zvolit ze svých řad jednoho člena, který bude plnit funkci vůdce, neboli

Předání guildmastra (vedoucího) jinému hráči - členovi:

Když dojde k předání funkce guildmastera (vedoucího) jinému hráči - členovi guildy, je zapotřebí, aby nově navrženému kandidátovi vyjádřilo svou podporu nadpoloviční většina členů guildy, toto se provádí v nastavení guildstone, teprve po takto vyjádřené podpoře se novému kandidátovi zobrazí guildmaster menu.

Války mezi guildami (guildwars):[editovat | hide | editovat zdroj]

Jednou z možností Guildmastera je také vyhlášení války jiné guildě. Po rozkliknutí patřičné nabídky na Guildstonu se mu otevře seznam všech guild, ze kterých může vybrat vůči které povede jeho guilda válku. Ale pozor pro plně funkční guildwar je zapotřebí oboustranné vyhlášení války, bez toho si útočníci ponesou následky svých činů jako by válka vyhlášena nebyla. rnUkončit válku může guildmaster obdobně přes menu vyhlásit mír.

Guildovní questy[editovat | hide | editovat zdroj]

Guildy, které splní několik podmínek (viz níže) mají možnost zažádat si o tzv. guildovní quest, což bude quest určený jen pro danou guildu. Můžete jej užívat například jako quest pro přijímání adeptů/povyšování na členy atp. Podoba questu je taková, na jaké se domluví guildmaster s členem GM zodpovědného za Guildy. Jako bonus za splnění pak hráč obdrží odznak guildy - linkovanou šerpu se jménem "Šerpa cechu xxx pro yyy" v barvě cechu ze spektra, které bude nabídnuto guildmasterovi (žádné zářivé barvy).

Šerpu nemůže nosit nikdo jiný než členové a adepti daného cechu, a v případě renamu cechu budou všechny šerpy pro staré jméno i NPC zadavatel stáhnuty, přičemž cech si bude muset zažádat znovu.

Podmínky:

- Stáří guildy minimálně 6 měsíců

- Alespoň první level guildy

- Příběh guildy v H-RPG sekci

- Vlastní guildhouse, kde bude umístěno NPC - questař

- Zaplacení poplatku 100 000 zlatých

Levelování guild[editovat | hide | editovat zdroj]

Každá kelevarská guilda má nyní možnost pokoušet se o zisk nových nevídaných možností a dovedností pro své členy prostřednictvím takzvaného levelování guild, což je proces, kdy se členové guildy společným snažením pokouší shánět různé suroviny, výrobky, listiny, které padají z některých monster a tak podobně, a odměnou jim jsou například nové schopnosti a jejich vylepšení na každém levelu, zlepšení dovedností a další zajímavé věci.

Každý člen guildy je postaven před zásadní volbu, která určí jeho směřování, a to výběr cesty. Na výběr jsou dvě možnosti, cesty mága a bojovníka. Každá má své výhody a je na každém, k čemu tihne více, bonusy obou cest jsou znázorněny v následující tabulce:

Úroveň

Bonusy mága

Bonusy bojovníka

1.
+2 Magic resist, +2 Inscription, +2 Inteligence, nové schopnosti (.lecitel, .nicitel)
+2 Physical resist, +5 Stealth, +2 Strenght, nové schopnosti (.protektor, .berserker)
2.
+3 Magic resist, +3 Inteligence, zrychlení kouzla Mana Vampire, zlepšení schopností
+3 Physical resist, +3 Dexterity, zrychlení skillů Hiding a Detect, zlepšení schopností
3.
+3 Magic damage, +5 Meditace, 1x denně schopnost Maxus Manum, zlepšení schopností
+3 Physical damage, +3 Strenght, +2 Dexterity, 1x denně schopnost Maxus Vitum, zlepšení schopností
4.
+2 Magic damage; bonus do Mana a Absorb; Maxus Manum 1x za 4 hodiny; schopnost GM spuštění jednou za 4 hodiny ability Bariéra, která dává členům po dobu 3 minut na kouzla dispel; zlepšení schopností
+2 Physical damage, bonus do Heal a Ironskin; Maxus Vitum 1x za 4 hodiny; schopnost GM spuštění jednou za 4 hodiny ability Falanga, která přidává na 20 minut +10 AR; zlepšení schopností

U obou cest navíc na druhém levelu získáte možnost si změnit cestu mága/bojovníka za 30 000 zlatých a na třetím levelu získáte možnost si koupit jednorázové podkovy za 100 000 zlatých. Když tyto podkovy nasadíte na koně nebo ještěrku, tak po Vaší smrti se povoz shrinkne a hodí jako nb předmět do Vašeho batohu. U čtvrtého levelu je cena podkov 75 000 zlatých.

Závěrem ještě něco o schopnostech na jednotlivých cestách.

Schopnosti cesty mága

Schopnosti cesty bojovníka

Léčitel (.lecitel)
+ Rychlejší kouzlení podpůrných kouzel
+ Zvýšení physical resist
+ Rychlejší regenerace many
- Zpomalení pohybu (stam klesne na 1)
- Zpomalení kouzlení útočných kouzel
- Snížení physical damage
Protektor (.protektor)
+ Zvýšení skillu Anatomy (více životů z léčení bandážemi)
+ Zvýšení physical resist
- Zpomalení pohybu (stam klesne na 1)
- Zpomalení veškerého kouzlení
Ničitel (.nicitel)
+ Zvýšení magic damage (do NPC)
+ Rychlejší kouzlení útočných kouzel
+ Snížení manové náročnosti útočných kouzel
+ Zvýšení inteligence
- Snížení physical resist
- Snížení magic resist
- Zpomalení kouzlení podpůrných kouzel
- Snížení dexterity
Berserker (.berserker)
+ Zvýšení bojových skillů
+ Zvýšení dexterity
+ Zvýšení physical damage (do NPC)
- Snížení magic resist
- Snížení physical resist
- Snížení Inteligence

O dalších guildovních příkazech se můžete dočíst v sekci Povely (konkrétně Povely - guilda).

Suroviny potřebné ke každému upgradu levelu

Úroveň

Suroviny

1.
900x Berserk potion
50x Bloodrock Bow
20x Forge
5x Speciální cechovní předmět 1. levelu (nejvhodnější Vampire dungeon)
3 000 000 zlatých
2.
1000x Studded Gorget
1000x Silver Fish
200x Silk Cloth
5x Speciální cechovní předmět 2. levelu (nejvhodnější Dark Temple)
10 000 000 zlatých
3.
25x Opál
50x Drum of Domination
1000x Yew log
5x Speciální cechovní předmět 3. levelu (nejvhodnější Fire Dungeon)
15 000 000 zlatých
4.
60x Adamantine spear
100x Mytheril Crossbow
40x Deed to a Big Mage Tower
25x Speciální cechovní předmět 4. levelu (nejvhodnější ledoví bojovníci na Ilshenaru)
27 000 000 zlatých
  • Zlaťáky na zvýšení lvl se neodevzdávají do listiny, ale při zvýšení levelu je musí mít Guildmaster u sebe ve fyzické podobě, a né ve směnce.