Aliance

Z Kelevar Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na Kelevaru existují dvě základní Aliance. První z nich je Order neboli Řád, který spoléhá na pevnou organizaci věcí, pravidla, hierarchii a disciplínu. Sídelním městem Řádu je Britain a v jeho čele stojí Král Aurelius I., potomek Lorda Britishe v jehož krvi skrze jeho otce Richarda koluje i krev Blackthornů.

Proti Řádu vystupuje Chaos, který upřednostňuje svobodu ve všech jejich podobách směřující k maximální svobodě jednotlivce. Chaos sídlí ve městě Trinsic. V čele Chaosu stojí Lord Blackthorn, odvěký politický odpůrce království.


Horek.gif

Svou volbu, ke které Alianci se přidáš, pečlivě zvaž...

Horek.gif


Chaos.png
 
Order.pngJak vybrat alianci[editovat | hide all | hide | editovat zdroj]

Při prvním přihlášení do hry Vám bude nabídnuto jakou alianci chcete vyznávat. Svou volbu pečlivě zvažte a následně potvrďte. Po potvrzení budou všechny postavy na Vašem účtě vyznavači Vámi vybrané aliance.


Volba aliance.JPG


- Vyznání v rámci aliancí je možné měnit prostřednictvím kamene, který je umístěný na tržnici na souřadnicích 5942,1156. Avšak pozor, doba pro změnu aliance je stanovena na 180 dnů!

- V mimořádných situacích, lze po zvážení člena RT, hráče přeřadit k jiné alianci i dříve, avšak pouze na vlastní žádost hráče.

Možnosti lootu a zabíjení v rámci aliancí[editovat | hide | editovat zdroj]

Přidáním se k jedné z aliancí nejste automaticky soupeři s hráčem, který vyznává opoziční alianci. Vytvořili jsme pro Vás systém, který podchytil zabíjení hráčů, kteří se nechtějí zapojovat do globálních bojů.

Kelevar má dvě různé zóny, tzv. nonPVP, kde je dovolen boj mezi hráči pouze pokud jsou členy frakce, tj. ani žádný vrah zde nemůže nikomu ublížit, avšak zisky v těchto zónách jsou podstatně menší. Mimo nonPVP zóny jsou větší poklady i výnosnější těžba surovin. Mimo nonPVP zónu můžeš zabít a okrást kohokoliv vyjma členů své aliance, avšak pamatuj, že zabitím nevinného se stáváš ihned vrahem se všemi důsledky.

To kdy na Vás může některý z hráčů zaútočit nebo naopak, kdy můžete na někoho zaútočit vy, se dozvíte zde:

NON PVP ZÓNA

· může PVP s lootem jen frakce z aliance Řád vs frakce z aliance Chaos

· PK může kdokoliv zabíjet a lootit i v nonpvp, PK nemůže zabíjet nikoho

Swords-311733 640.png

PVP ZÓNA

· neutrál z aliance Řád vs neutrál z aliance Chaos vražda za kill, loot povolen (po zabití vyskočí tabulka k připsání killu)

· neutrál z aliance Řád vs neutrál z aliance Řád = nemožnost útočit, čili úplný zákaz

· neutrál z aliance Chaos vs neutrál z aliance Chaos = nemožnost útočit, čili úplný zákaz

· neutrál z obou aliancí vs frakční (jakákoliv varianta) = nemožnost útočit, čili úplný zákaz

· může PVP s lootem frakce z aliance Řád vs frakce z aliance Chaos

· PK může kdokoliv zabíjet a lootit, PK může zabíjet kohokoliv i lootit (samozřejmě mu bude přičten další kill)


Důležité

· Frakce není totéž co Aliance. Frakci lze založit v jednotlivých aliancích za poplatek 3.000.000 gp. Frakcí může být hned několik v každé alianci. Úhlavním nepřítelem frakce jsou jednotlivé frakce z opoziční aliance, nikoliv celá aliance.

· PK neboli player killer, se stává hráč po zabití jiného hráče, aniž by k tomu měl důvod. K dosažení statusu PK nově stačí pouze 1 zabití. Kill se nedá nově také odkoupit, ale po určité době (168 hodin herního času), bude automaticky odmazán.

· Neutrál - označení osoby, kerá je v alianci Řád nebo Chaos, ale není v žádné z frakcí

Rozložení PVP a NON-PVP ZÓN[editovat | hide | editovat zdroj]

PVP ZÓNA se nachází v oblasti: Wastelands, Bojiště, Ilshenar, Malas, Khao-Pei a okolí

NON-PVP ZÓNA se nachází v oblasti: Kelevar

Přehled o PVP a NON-PVP Zónách naleznete v sekci Mapy.